Način dela

 

Za k uram inštrukcij pripravite zapiske predelane učne snovi, učbenike, ki jih pri pouku uporabljate, in teste, ki ste jih reševali. Za vsakega učenca, dijaka ali študenta najprej skrbno pregledamo snov, ki jo je treba osvojiti, jo dodatno razložimo, če ni razumljiva, oziroma mu posredujemo manjkajoče znanje ter pripravimo domače naloge za utrjevanje. Na osnovi pregleda domače naloge ob naslednjem terminu po potrebi dodatno razložimo snov. Če je potrebno, učenca, dijaka ali študenta testiramo, da ugotovimo njegovo realno znanje in njegovo pripravljenost.

 

Intenzivnost in pogostnost učnih ur sta rezultat skupnega dogovora in sta prilagojena vsakemu posamezniku posebej.

 

Naš cilj je, da učencem, dijakom in študentom pri inštrukcijah predstavimo matematiko ali fiziko na čimbolj zanimiv in uporaben način ter da jih pripeljemo do želenih rezultatov.

 

Prilagodimo se vašim željam in vašemu urniku!